Wu Xing online vragenlijst

Ontdek het ware karakter van je paard

Om het karakterprofiel van je paard te kunnen bepalen, is deze vragenlijst opgesteld. Er zijn 50 vragen die van toepassing kunnen zijn op je paard. Is de vraag duidelijk van toepassing op je paard, klik dan op ‘JA’. Is de vraag niet van toepassing op je paard, klik dan op ‘NEE’. Sommige vragen bevatten meerdere elementen. Deze vragen mogen met JA beantwoord worden als alle elementen van de vraag van toepassing zijn.

Laat ook iemand anders die je paard goed kent dit formulier invullen en vergelijk de antwoorden. Probeer overeenstemming te krijgen indien er verschillen zijn. Wanneer de vragen beantwoord zijn, wordt automatisch het karakter-profiel van je paard in het karakterdiagram bepaald.

Waarop moet je letten bij het bepalen van het karakter?
Het ware karakter van je paard kan bijna nooit in een oogopslag worden bepaald. Enige ervaring met je paard is een vereiste. Je paard kan immers in verschillende situaties anders reageren. Denk bijvoorbeeld aan het verschil in gedrag tijdens een buitenrit of in een rijbak. Het gedrag moet daarom in verschillende situaties beoordeeld worden.

Deze situaties zijn:
1. Op stal.
2. Tijdens het werk (met name in de vrije natuur).
3. Tussen soortgenoten (in de weide).

De observaties bestaan uit:
1. Eerste oogopslag / indruk / kennismaking.
2. Hoe reageert je paard op de buitenwereld.
3. Hoe reageert je paard op de mens.
4. Uitstraling van je paard.
5. Type paard.
6. Hoe gaat je paard met zichzelf om.
7. Hoe gaat je paard met soortgenoten om.

De indrukken die je tijdens de bestudering van het gedrag opdoet, moeten worden meegenomen in de beslissing of de gestelde vraag werkelijk van toepassing is op je paard. Het invullen van de vragen vereist dus dat je je paard goed kent en dat je hem in de verschillende situaties hebt meegemaakt.

Tips voor het beantwoorden van de vragen

1. De wens is de vader van de gedachte. Laat dus het ideaalbeeld niet je keuze beïnvloeden!
2. Bij twijfel of een vraag echt van toepassing is op je paard: vraag het iemand anders die je paard ook goed kent.

Veel succes!

Scroll naar boven