Karakter

Je paard leren begrijpen
De behoeften van je paard
Het paard is door ons uit zijn natuurlijke omgeving gehaald. Daarom moeten we een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving creëren waarin aandacht is voor zijn behoeften. Voor de veiligheid van je paard en van jezelf is het van belang een goede band te ontwikkelen waarin wederzijds respect, vertrouwen en duidelijk leiderschap voorop staan. Veel met je paard trainen en samen onderweg zijn kan daarbij goed helpen. Symbiose tussen paard en eigenaar is het doel, zowel geestelijk als lichamelijk.

Herken je paard
Ontdek het ware karakter van je paard…
Om onze paarden gezond te houden, moeten we ze leren begrijpen. Kijken en observeren leren ons wat we nodig hebben om ieder paard op de juiste manier te benaderen, te berijden, te trainen en te voeden. Wu Xing hanteert hierbij een karaktertype-indeling. Elk paard heeft net als de mens een eigen karakter met specifieke behoeftes. Het karakter kan worden ingedeeld in 5 elementen. Deze elementen zijn: water, hout,vuur, aarde en metaal. Ieder paard bezit kenmerken van alle elementen. Toch zijn er vaak enkele uitspringende hoofdkenmerken te onderscheiden, die horen bij het innerlijk van je paard. Om het herkennen makkelijker te maken, is er een beschrijving per element gemaakt. Deze beschrijvingen zijn te zien in het hoofdmenu hierboven.

Het is moeilijk om het precieze karakter van je paard aan de hand van een verhaaltje te bepalen. Daarom heeft Wu Xing een vragenformulier ontwikkeld. Door de vragen op dit formulier te beantwoorden met ‘JA’ of ‘NEE’, wordt duidelijk welk karakter je paard bezit. Je kunt het vragenformulier vinden in het hoofdmenu.

De vijf elementen

 De vijf elemententheorie wordt onder meer gebruikt in de acupunctuur. Het vindt zijn oorsprong in de traditionele Chinese geneeswijze. Een geneeswijze die al meer dan 5000 jaar oud is. Binnen Wu Xing wordt de vijf elementen theorie gebruikt om een karaktertype-indeling te maken van paarden, gebaseerd op je eigen waarnemingen ten opzichte van het gedrag van je paard. Het biedt een extra ingang om te leren kijken naar je paard. Door je paard te bekijken en observeren leer je hoe je het beste met je paard kunt omgaan (omgeving, voeding en relatie).

Uit de karaktertype- indeling van de paarden zal blijken dat niet ieder type geschikt is voor het mogelijke doel dat je ervoor hebt. De mogelijkheden en onmogelijkheden die daaruit ontstaan, helpen je met het aanpassen van je verwachtingspatroon, het geeft meer begrip voor de reacties van het paard. Ook is het een aanleiding om eens heel anders naar je paard te kijken.

Om te bepalen welk type je paard is, moet je veel kijken. Je paard in verschillende omstandigheden observeren en proberen objectief te kijken. Voor de eigenaar is deze objectiviteit altijd het moeilijkst. Zijn of haar indruk wordt vaak beïnvloed door wat hij of zij wil zien.

De emotionele band met het paard vertroebelt soms de objectiviteit. Ook de gemeenschappelijke ervaringen hebben hun invloed. (Eens bang voor trekkers, altijd bang voor trekkers.) Het kan dan ook geen kwaad om een dergelijke observatie met iemand anders samen te doen of om elkaars resultaten te vergelijken.

De vijf elementen zijn: water, hout,vuur, aarde en metaal. Elk element staat voor een bepaald karaktertype. In het hoofdmenu op deze site wordt daar een beschrijving van gegeven.

Ieder paard heeft een constitutie (een aantal sterke en zwakke punten waardoor het paard gekenmerkt wordt). Meestal past de constitutie van het paard in één of meer elementen. Dit wil dus niet zeggen dat het paard slechts in één van deze elementen past. Sterker nog: meestal doorloopt het paard in zijn leven alle elementen. Van elk element zullen er herkenbare invloeden achterblijven. Toch heeft het paard een constitutie die min of meer constant is. Dat wil dus zeggen: een aantal sterke en zwakke punten waardoor het paard gekenmerkt wordt en ook zal blijven. Zo zijn er natuurlijk ook veel kenmerken die dermate aan verandering onderhevig zijn, dat je ze veranderlijk zou kunnen noemen. Het is dan ook belangrijk om de grote lijnen die min of meer constant zijn, er uit te halen. Meestal is het type van je paard een combinatie van een aantal elementen als hoofdtype met kenmerken van andere elementen. Een enkele maal komt het voor dat het type van een paard maar uit één enkel hoofdtype bestaat.

Scroll naar boven