Filosofie: de Wu Xing kruiden zienswijze

Om bij te dragen aan de gezondheid, heeft Wu Xing kruidenmengsels ontwikkeld dat gebaseerd is op een holistische kijk. Over de hele wereld zijn vele vormen van geneeskunst in gebruik. Er zijn drie belangrijke vormen die hoofdzakelijk worden toegepast:

1. De emotionele-spirituele geneeswijze (Ayurveda, Tibetaans, Sjamanisme, etc.)
In de emotionele-spirituele geneeskunst die we kennen van de kruidengeneeswijzen van volkeren zoals de Indianen of Afrikaanse stammen, is de kennis verzameld over het genezen met kruiden en planten.

2. De energetische geneeswijze (Chinese acupunctuur, etc.)
Uit het oosten kennen we de Chinese geneeskunst, waarbij ‘voorkomen is beter dan genezen’ het uitgangspunt is.

Deze geneeskunst die al meer dan 5000 jaar bestaat, gaat uit van een grote verbondenheid met de natuur en de fundamentele krachten die daarin naast en met elkaar Er wordt gewerkt met energiestromen, de zogenoemde meridianen. Verstoringen hierin worden opgezocht.

Werkend vanuit 5 basiselementen (water, hout, vuur, aarde en metaal) heeft de Chinese geneeskunst een optimale voeding en verzorging van lichaam en geest vastgesteld. Men is zich er van bewust, dat het lichaam ook ziek kan worden van geestelijke onbalans. Bij een verstoorde balans past men eerst de voeding aan om het lichaam de kans te geven zelf te herstellen.

3. De fysieke geneeswijze (westerse somatisch)
In de westerse landen is de fysieke geneeskunst leidraad geworden, waarin we heel rationeel kijken naar het lichaam. Deze symptomatische benadering, waarin ziekte wordt bestreden met medicijnen, gaat voorbij aan de kracht van herstel van het lichaam zelf. Koorts wordt behandeld met koortsverlagende medicijnen zonder dat er wordt gekeken naar de oorzaak van de koorts.

Holistisch
De Wu Xing kruidenmengsels combineert deze drie vormen in een holistische kijk.

De term is afkomstig van het Engelse woord ‘whole’, dat geheel betekent. In de holistische kijk worden alle aspecten tegelijkertijd bekeken om zo tot het juiste advies te komen. Hierbij spelen het lichaam, energieën en emoties een rol. Verstoring van deze aspecten kan tot ziekte leiden. Slechte gezondheid begint met een verstoring van de balans tussen deze drie aspecten.

Scroll naar boven