Houthond
Hout
pomeranian, dog, small-5078157
Vuur
black, lab, happy
Aarde
dog, weimaraner, pet
Metaal
dog, greyhound
Water

De vijf elementen bij honden

Naar idee van Eric Laarakker en bewerkt door Stella de Vries

De Vijf Elementen komen overeen met vijf typen honden, deze zijn niet rasgebonden, al passen sommige rassen wel meer in een bepaald element. Hoewel het karakter van een hond in verschillende elementen kan passen, domineert meestal één element. Bij sommige honden zie je dat twee elementen domineren. In een Vuurhond kunnen dus best componenten van het Houtelement zitten. Natuurlijk kunnen er door bepaalde omstandigheden gedragsveranderingen optreden. Het is dan ook de kunst om de grote lijnen die min of meer constant zijn er uit te halen.

Wat kunnen we ermee

Om uw hond in te delen, is het van belang dat u de verschillende elementen leert herkennen. Als hulp daarbij geven we vijf profielschetsen, zodat u zich een beeld kunt vormen van een bepaald type. De profielschetsen zijn voorbeelden om een aantal karaktereigenschappen duidelijk te maken en er een beeld van te vormen. Wanneer we weten welk element de boventoon voert, werpt dat licht op de doelen die we stellen, de talenten van de hond, de houding die we aannemen ten aanzien van onze hond, maar ook de verwachtingen en de resultaten.

Het onthult onder welke omstandigheden we een conflict kunnen verwachten, welke oplossing de voorkeur heeft, waar verzet schuilt en waar zijn kwaliteiten liggen. Gelukkig zijn er vele manieren om een hond te trainen; een goede trainer / eigenaar kent verschillende methoden om een gedrag aan– of af te leren.

De Vijf Elementenleer kan daar een prachtige aanvulling op zijn. Bij een training is het handig om in te spelen op de vermogens die het meest ontwikkeld zijn en in te zien in welke situatie de hond op zijn best is. Maar ook welke methode het best bij een bepaald type past, en bij welke methode de hond gefrustreerd en onzeker wordt.

Een gedragsdeskundige, bekend met de Vijf Elementenleer kan bij pups van 7 weken, in aanvulling op de puppytest, al vaststellen of het een Hout-, Vuur-, Aarde-, Metaal- of Water-type betreft.

Het vaststellen van het type hond

Bij het trainen van een hond zal ook uit de indelingen blijken dat niet iedere hond geschikt is voor het doel wat we voor ogen hebben. Het bijtijds inzien van de mogelijkheden en het onvermogen van de hond, behoed ons en de hond voor teleurstellingen. Of het helpt ons met het bijstellen van ons verwachtingspatroon. U zult meer begrip krijgen voor het gedrag van uw hond. Om te bepalen welk type hond u heeft, of welk type hond u wilt, is het van belang om de hond in verschillende situaties en onder diverse omstandigheden te observeren. Probeer altijd objectief te blijven, voor een eigenaar is deze objectiviteit altijd het moeilijkst. Zijn of haar indruk wordt altijd beïnvloed door wat hij of zij wil zien! Wellicht is het een idee om iemand die de hond goed kent om hulp te vragen. Bij de beschrijving van de elementen worden een aantal rasgroepen genoemd. Vaak zie je honden uit deze rasgroepen meer bij een element passen dan honden uit andere rasgroepen. Dat neemt niet weg dat er grote individuele verschillen kunnen zijn en eigen observatie en interpretatie altijd doorslaggevend is.

Scroll naar boven